Parttime.nl

Parttime.nl richt zich specifiek op het tonen van deeltijdvacatures van bedrijven, overheidsinstellingen, intermediairs, kranten en vacaturesites. Uit onderzoek van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie blijkt dat in maar liefst 70% van de gevallen het woord ‘parttime’ niet in de vacaturetekst van deeltijdbanen voorkomt. Voor mensen die op zoek zijn naar parttime werk, biedt Parttime.nl een overzicht aan vacatures van 32 uur of minder per week.

Direct naar parttime vacatures in uw stad:

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Groningen, Leiden, Breda,
Almere, Maastricht, Den Bosch - of andere locaties in Nederland

Direct naar parttime vacatures voor uw functie:

Manager, Sales, Consultant, Engineer
Controller, Accountmanager, Developer, Accountant,
Finance, Directeur, Secretaresse - of andere functies in Nederland